Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Resim Yarışması Duyurusu , 04.01.2017

Adana Kozan'da kain Şehit Kubilay İlkokulu'nun Kozan Ticaret Odası'yla işbirliği içinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye geneli ve uluslararası resmi/özel tüm ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik "imece" konulu "Uluslararası Resim Yarışması" düzenleneceği bildirilmiştir. Sözkonusu yarışmaya ilişkin olarak örneği ilişik bilgi notunun incelenmesinden de görüleceği üzere, yarışmanın 6 Şubat 2017'de başlaması ve eserlerin 10 Nisan 2017 tarihine kadar anılan okulun müdürlüğüne teslim edilmesi beklenmektedir.

Saygıyla duyurulur / T.C.Belgrad Büyükelçiliği

 

İlgili Dosyalar :

- ResimYarışması.pdf