Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Sandık Kurulacak Gümrük Kapıları , 13.03.2015

2015 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarını teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, gümrüklerde oy kullanılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun 09/03/2015 tarih ve 314 sayılı kararı ekte sunulmaktadır.

İncelenmesinden görüleceği üzere, anılan kararda milletvekili seçimlerinin yapılacağı gümrük kapılarının listesi ayrıntılı bir şekilde yer almakta olup, anılan gümrük kapılarında oy verme işleminin 8 Mayıs 2015 Cuma günü saat 08:00'de başlayıp 7 Haziran 2015 Pazar günü saat 17:00'de bitirilmesinin  kararlaştırıldığı kaydedilmektedir.

Vatandaşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur.

T.C. Belgrad Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- YSK Kararı Sandık Kurulacak Sınır Kapıları.pdf