Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yabancı Öğrencilerin İkamet İzni İşlemlerine İlişkin Duyuru , 10.02.2015

Ülkemize vize ile veya vize muafiyetinden yararlanmak suretiyle gelerek, Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin ve uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrencilerin ikamet başvuruları, "öğrenim meşruhatlı vize" aranmaksızın ilgili Valiliklerimize müracaatları halinde düzenlenecektir.

Bu itibarla, Türkiye'de öğrenim görecek, vizeden muaf ülke vatandaşlarının ülkemize gelmelerini müteakip en geç bir ay içerisinde ikamet izni almak üzere ilgili Valiliklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, vizeden muaf olmayan ülke öğrencilerinin ise gerekli "giriş vizelerini" yurtdışındaki temsilciliklerimizden almaları ve vize kalış süresinin bitmesinden önce ilgili Valiliğe ikamet izni müracaatını yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.