Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

El Konulan Malların İade Ve Tazminatına İlişkin Kanun Hakkında Duyuru , 16.11.2012

 Sırbistan Ulusal Meclisinde 16 Eylül 2011 yılında kabul edilen “El Konulan Malların İade ve Tazminatına İlişkin Kanun”un uygulamasından sorumlu kurum olan Sırbistan Tazminat Ajansı’nın (Agency for Restitution) web sayfasının Türkçe versyonu “İstirdat Ajansı” başlığı altında yayınlanmaya başlanmıştır.

 

Bahsekonu sayfaya http://www.restitucija.gov.rs/tur/index.php adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.