Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye'ye Yolcu Beraberinde İlaç Getirilmesi Hakkında Duyuru , 20.09.2012

Türkiye’ye yolcu beraberinde ilaç getirilmesi hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Posta-Yolcu İşlemleri” konulu 06.07.2011 tarih ve 2011/39 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir.  
Buna göre, yolcu beraberinde ya da yolcu gelişinden bir ay önce veya sonra gelmesi gereken şahsi tedavide kullanılacak ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanılmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine, hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kurulusundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurulmak suretiyle makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir.  
Aynı şekilde, narkotik özelliği bulunan ilaçlar da hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş olan, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kuruluşundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmek koşuluyla ülkemize getirilebilecektir.  
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan “Methadon” isimli etkin madde ve bu maddeyi ihtiva eden ilaçların ülkemize yapılan ziyaretlerde yolcu beraberinde tedavi amacıyla getirilmesine ilişkin duyurusu da aşağıda sunulmaktadır.  
-Yurt dışında Methadone tedavisi görmekte olan hastalar, Türkiye’ye yapacakları ziyarette, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı (INCB)’nın konuyla ilgili rehberi olan “International guidelines for national regulations concerning travellers under treatment with internationally controlled drugs” başlığı altında düzenlenen kriterlere uymak kaydı ile yanlarında Methadon getirebileceklerdir. 
-Gümrük Muhafaza Memurluğunca bu şahısların ülkeye giriş-çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerinin narkotik birimlerimize bildirilmesi uygundur.
-On beş günden daha uzun süre ülkemizde kalacak yabancı uyrukluların ise idame tedavisi için ülkemizdeki madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.  
Saygıyla duyurulur.