Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Sırbistan'a Seyahat Edecek Veya Bu Ülkeden Transit Geçecek Vatandaşlarımızın Pasaportlarının Geçerlilik Sürelerine İlişkin Duyuru , 29.06.2012

PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ HAKKINDA DUYURU

 

 

            Sırbistan’ın ilgili yasaları uyarınca, ülkeyi ziyaret edecek veya buradan transit geçecek olan tüm yabancıların, hamili bulundukları pasaportlarının, Sırbistan’ı terk edecekleri tarihten itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, karayoluyla Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye, Türkiye’den de anılan ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın, Sırbistan’ın sınır kapılarında herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını teminen, sözkonusu seyahatlerine başlamadan önce pasaportlarının geçerlilik süresini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

 

Pasaportlarının geçerlilik süresi, Sırbistan’dan ayrılacakları tarihten itibaren 6 aydan daha kısa olan vatandaşlarımızın havayoluyla veya Schengen Bölgesinden ayrılmadan Romanya’dan transit geçmek suretiyle seyahatlerini gerçekleştirmeleri büyük önem arzetmektedir.

 

Saygıyla duyurulur