Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Seçim Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru , 13.06.2012

“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Sözkonusu kanun, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanmalarına imkân vermektedir.   Seçim kanununda yapılan değişikliklerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaması nedeniyle, vatandaşlarımızın ilk kez 2014 Cumhurbaşkanlığı, daha sonra da 2015 genel seçimlerinde ikamet etmekte oldukları ülkelerde oy kullanabilmeleri öngörülmektedir.   Yurtdışında yaşan vatandaşlarımızın bu kanun kapsamında oy kullanabilmeleri için, “Yurtdışı Seçmen” olarak dış temsilciliklerimizde kayıtlarının bulunması gerekmektedir.   Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımızın yurtdışında oy kullanmaları mümkün olamayacaktır.   Bu itibarla, ikamet adresi yurtdışında olan Türk vatandaşlarının, dış temsilciliklerimize nüfus cüzdanları ile başvurarak, “Adres Beyan Formu” doldurmaları gerekmektedir.   Yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde, 2014 seçimlerinde yurtdışında oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın yurtdışı adreslerini, Türkiye adresleri gibi ayrıntılı olarak (il, ilçe, köy/mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, bina numarası ve kapı numarası) beyan etmeleri zorunluluk arzetmektedir.   Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- adres beyan formu