Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Çalışanların Çocukları Için Yüksek Öğretime Giriş Sınavı Hakkında Duyuru , 12.04.2012

 

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEK ÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI HAKKINDA DUYURU

 

1.“Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı” (YÇS) başvuruları 11-18 Nisan 2012 tarihileri arasında sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) http://www.osym.gov.tr internet sayfasından yapılabilecektir.

 

2.Sözkonusu sınava yurtiçinden veya yurtdışından katılmak isteyen tüm adaylar, 2012-YÇS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formunu ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” web sayfasından edinebileceklerdir. Bu kılavuzun ayrıca dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

 

3.Adayların yurt içinden veya yurt dışından YÇS başvurularını yapabilmeleri için sözkonusu kılavuzun arka sayfasında verilen banka şubelerinden birine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Sınav ücreti olarak özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.

 

4. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile elden teslim edilmek istenen başvuru evrakı kabul edilmeyecektir. YÇS'ye başvurular ister yurt içinden isterse yurt dışından olsun elektronik ortamda yapılacaktır. 2012-YÇS'de adayların başvuruda izleyeceği yol başvuru kılavuzunda açıklanmıştır.

 

Saygıyla duyurulur.