Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Beyanı/elektronik-mobil İmza , 12.03.2012

Yurtdışında yaşamakta olan vatandaşlarımızın adres beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi için gerekli Elektronik / Sayısal / e-imza ve mobil imza hususunda hazırlanan açıklama notu ekte sunulmaktadır. Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Elektronik-Mobil imza