Türkiye Cumhuriyeti

Belgrad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

5510 Sayılı Kanun , 01.03.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, ancak Türkiye’de ikamet etmeyenlerin kapsam dışında olduğu malumlarıdır.  Sözkonusu Kanunun uygulaması hakkında detaylı bilgi anılan kurumun http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55- e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737 web sayfasından temin edilebilecektir.   Saygıyla duyurulur.