Covid-19/sirbistan'a Giriş Şartlari

Belgrad Büyükelçiliği 14.05.2020

Değerli Vatandaşlarımız,


Sırbistan Resmî Gazetesi’nde yayımlanan, yabancı şahısların Sırbistan’a girişlerinde aranacak şartlara ve uygulamalara ilişkinbazı kararlar aşağıda sunulmuştur.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla, aşağıdabelirtilen şartlarla, yabancıların Sırbistan’a girişlerine izin verilecektir:

- Gelmiş oldukları veya Sırbistan’a girişyaptıkları ülkeninyetkilendirilmiş ulusal tanılaboratuarlarıncadüzenlenen ve son 72 saat içinde yapılan SARS-CoV-2 virüs taşınmadığına dair negatif PCR test sonucu ibraz eden, ikamet izni ya da transit geçiş izni bulunan yabancılar


(Sırbistan’dan transit geçiş izinleriSağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri tarafından oluşturulan Hükümet Çalışma Grubu tarafından verilmektedir).

(Sırbistan’a girişine izin verilen şahısların Sırbistan Cumhuriyeti’nden transit geçişlerine ya da Sırbistan’da konaklamalarına dair koşullar bahsekonu Hükümet Çalışma Grubu tarafından belirlenecektir.)

Covid-19’un Sırbistan’a getirilmesinin ve yayılmasının önlenmesi, ayrıcasalgının bastırılması amacıyla Sırbistan‘a giren Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve süreli ya da süresiz ikamet izni hamili yabancılar için 14 gün süreyle tıbbi gözetim (ev karantinası) önlemi uygulanacaktır. Epidemiyolojik duruma ve yapılacak risk değerlendirmesine göre, ilgili Bakan tarafından farklı tıbbi gözetim önlemleri de belirlenebilir.

Sırbistan Cumhuriyeti’ne geldikleri ya da giriş yaptıkları ülkeninyetkilendirilmiş ulusal tanı laboratuarlarınca düzenlenmiş
olan ve son 72 saat içinde yapılan SARS-CoV-2 virüsü taşımadıklarına dair
negatif PCR test sonucu ibraz edenler ve(Covid-19’a ilişkin herhangi bir
semptom göstermemeleri şartıyla) yurtdışında 72 saatten az kalanlar, SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu akut solunum hastalığına karşı 14 gün süreyle tıbbi gözetim önlemi (ev karantinası) uygulanmadan Sırbistan Cumhuriyeti’ne
girebileceklerdir.


Saygıyla duyurulur.Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü