Covid-19/sirbistan

Belgrad Büyükelçiliği 16.03.2020

Değerli vatandaşlarımız,

COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde 15 Mart gecesi Sırbistan'da ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında aşağıdaki hususlar Sırbistan Hükümeti tarafından açıklanmıştır:

Sırbistan Cumhuriyeti sınırları,Sırbistan'da akredite diplomatik personel veikamet izni bulunan yabancı uyruklu şahıslardışında tüm yabancılara kapatılmıştır.

Akredite diplomatik personelin ve ikamet izni bulunanların bu tarihten itibaren kendilerinien az 14 gün boyunca izole etmecezai sorumlulukları
bulunmaktadır
.

İtalya, İsviçre, İran, Romanya, İspanya, Almanya, Fransa, Avusturya, Slovenya ve Yunanistan'dan gelenikamet izni bulunan yabancı uyruklu şahıslarınzorunlu izolasyon süresi 28 gündür.

-Sırbistan Hükümeti tarafından, sözkonusu kişilerin bu kurula uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetleneceği vebu kuralı ihlal edenlerin üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğiduyurulmuştur.

Bahsekonu duyuruya Sırbistan Hükümetinin aşağıdaki İngilizceinternetsayfasındanulaşılabilmektedir:

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151422/measures-of-the-state-of-emergency.php

Vatandaşlarımızın Sırbistan Hükümeti tarafından alınan sözkonusu kurala ciddiyetle riayet etmeleri beklenmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1/1/2019 1/2/2019
1/7/2019 1/7/2019
2/15/2019 2/16/2019
4/26/2019 4/29/2019
5/1/2019 5/2/2019
6/4/2019 6/4/2019
6/28/2019 6/28/2019
8/11/2019 8/11/2019
11/11/2019 11/11/2019