Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (ipard) Kapsamında Ülkemize Tahsis Edilen Fonlar

Belgrad Büyükelçiliği 19.03.2019

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD ) kapsamında ülkemize tahsis edilen fonlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kullandırılmaktadır. IPARD Programı ile tarım ve hayvancılık sektörlerinin yanı sıra tarımsal ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve kırsal alanlarımızda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi sektörlerinde yatırımcıların projelerine % 40-70 oranlarında hibe desteği sağlanmaktadır.

Bu çerçevede,IPARD destekleri hakkındaki bir bilgi notu aşağıda sunulmaktadır.16 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan IPARD 5. çağrı dönemi ilan metniilebaşvuru rehberlerine ise www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür
"

AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

(IPARD DESTEKLERİ)

Ülkemiz Avrupa Birliğine aday ülkelerden birisi olması nedeniyle 2011 yılından beri Avrupa Birliği'nin aday ülkelere sağladığı hibe nitelikli mali yardımlardan faydalanmaktadır.

Ülkemizde bu kapsamda uygulanan destek programlarından birisi de IPARD Programı olup kırsal bölgelerimizde tarım veya tarım dışı alanlarda yapılacak yatırımlara Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortak finansmanı ile % 40-70 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD Programının uygulanması amacıyla 2007 yılında kurulmuş olup; 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilerek kırsal kalkınma Projelerini desteklemeye başlamıştır.

TKDK, IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 16 değişik sektörde toplam 14.500 projeye 3,8 Milyar TL hibe desteği vermiş ve bu hibelerle kırsal alanlarımızda 10 Milyar TL tutarında yatırım yapılmasını sağlamıştır.

42 ilimizde uygulanmak üzere tasarlanan IPARD Programının ana hedefleri; tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak; gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesini teşvik etmek ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaktır.

IPARD Programı, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu ve AB standartlarına ulaştırılması amacıyla ülkemizin 42 ilinde uygulanmaktadır. Bu nedenle IPARD desteklerinden faydalanılabilmesi için yatırımların bu illerden birisinde yapılması gerekmektedir.

Kırsal alanlarda yatırım yapan kadınlarımıza ve gençlerimize Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından pozitif ayrımcılık yapılmakta ve bu kişilerin sunacakları projelere ilave destekler verilerek ve puanlamada avantaj sağlanarak öncelik tanınmaktadır.

IPARD Programından faydalanan yatırımcılara sunulan bir diğer avantaj ise sağlanan vergi muafiyetleridir. Bu çerçevede, IPARD yatırımcıları projeleri kapsamında yapacakları harcamalarda KDV ve gümrük vergisi ödememektedirler. Bu muafiyet sayesinde IPARD projelerinin yatırım maliyetleri azalmaktadır.
IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Sektörler:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,IPARD Programı kapsamında tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonuna ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak 16 farklı sektörde desteklerine devam etmektedir.

Bu çerçevede desteklenen sektörler ve destek miktarları şu şekildedir.

A-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (5.000-500.000 Avro arasındaki projelere%40-70 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1-Süt Üreten İşletmelere Yönelik Yatırımlar

2-Et Üreten İşletmelere yönelik Yatırımlar

3-Yumurta Üreten İşletmelere Yönelik Yatırımlar

B-
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (30.000-3.000.000 Avro arasındaki projelere % 40-50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1-Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

2-Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3-Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

4-Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

C-
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (5.000 500.000 arasındaki projelere % 55-65 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1-Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

2-Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

3-Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri

4-Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

5-Kültür Balıkçılığı

6-Makine Parkları

7-Yenilenebilir Enerji Tesisleri

IPARD-2 programı kapsamında bugüne kadar dört proje çağrısı yapılmış ve alınan projeler incelenerek uygun bulunanlar desteklenmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihi itibariyle;

-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri ile

-
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar tedbirlerinden proje çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

Bu çağrı döneminde isimleri yukarıda belirtilen alt sektörlerde sunulacak projelere toplam 250 Milyon Avro destek verilmesi öngörülmektedir.

Bu çağrı döneminde başvurular:

-
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinde 08 Nisan-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında,

-
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde ise 08 Nisan-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında TKDK İl koordinatörlüklerine yapılabilecektir.
IPARD desteklerine başvurmak isteyen yatırımcılar, hazırlayacakları başvuru dosyası ile 42 ilimizde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerine başvurabileceklerdir.

Başvuruların incelenmesinden sonra uygun bulunan ve bütçe imkânları çerçevesinde seçilen proje sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmakta ve yatırımların tamamlanmasını müteakiben hibe ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcılarımız TKDK tarafından kullandırılan hibe destekleri ile ilgili her türlü bilgiyiwww.tkdk.gov.tr internet adresinden,

-
Yatırım yapacakları illerde bulanan İl koordinatörlüklerinden (IPARD Programının uygulanmakta olduğu illerimizin listesi Kurumun internet sayfasında yer almaktadır.)

-TKDK’nın 444 85 35 numaralı yardım masası telefonundan alabilirler. "
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü