Geçici İthal Edilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

Belgrad Büyükelçiliği 01.12.2015

4458 Sayılı “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerine olanak sağlayan değişiklik yapılmıştır. Sözkonusu değişiklik ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Bahsekonu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan (yurtdışında ikamet eden) kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi 6 (altı) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır. Sözkonusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu bağlamda; geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (yurtdışında ikamet eden) kişilere tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalanılabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan (yurtdışında ikamet eden) eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Ekim 2015 tarihinden önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (yurtdışında ikamet eden) kişilerin kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarından;


-İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 güne tamamlanmakta;


-Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne tamamlanmakta;


-Sürelerin tamamı kullanılarak, taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede; yurtdışında ikamet eden kişilerin sözkonusu Kararda yapılan düzenlemeden sonra
getirecekleri taşıtlarına 730 gün gün süreyle Türkiye’de kalabilmesi, düzenlemeden önce gelen ve izin süreleri devam eden taşıtlar ile süresi içinde yurtdışına çıkarılmayan taşıtların herhangi bir ceza uygulanmaksızın sürelerinin 730 güne çıkarılması sağlanmıştır.

Daha önce süresini tamamlayarak yurtdışına aracıyla çıkan kişilerin, tekrar araç getirebilmeleri için son bir yıl içinde 185 gün süreyle yurtdışında bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü