2016 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Trt Duyurusu

Belgrad Büyükelçiliği 30.11.2015

1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı Kanun'un 25'inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetinde yapılacak işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.


2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

A. 01 Ocak 2016 tarihinde askerlik çağına giren 1997 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezuniyetinden aşağıda olanlar,

B. 1997 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu ve üstü olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

C. Öğrenim gördükleri okullarda okuyan veya ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

Ç. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silahaltına alınmak isteyenler.

D. Lise ve dengi okul mezunu, yüksekokul mezunu veya fakülte ve yüksekokul terk olup 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 36’ncı maddesi gereğince ertelemesi 31 Aralık 2016 tarihinde sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar,

3. Öğrenim seviyesi lise mezunu ve üstü olan yükümlülerin 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1997 doğumlularda muhtemel 01 Şubat 2017 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın Askerlik Şubesi Başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler, yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;
a. Nüfus cüzdanı,
b. Diploma, tastiknamelerinin aslı veya tıpkıçekimleri,
c. Meslek veya sanatlarına ilişkin varsa bonservis, sertifika veya kurs aslı ve tıpkıçekimleri
ç. Varsa sürücü belgesi ve tıpkıçekimi,
d. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları
e. Varsa verem savaş dispanserinden alınacak verem taraması sonuç belgesi yanlarında getirecektir.

5. Yurt dışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde askerlik şubelerine başvurarak yaptıracaktır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar 1997 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 01 Şubat 2017 tarihine kadar,
a. Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,
b. Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerinde bulundurmayan,
c. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince çeşitli nedenlerle son olarak 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelemesi yapılan yükümlüler,
1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 30'uncu maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 25'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü