2015 Yili Yoklama İşlemlerine Ait Duyuru

Belgrad Büyükelçiliği 23.12.2014

T.C. BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ

1111 sayılı Kanun gereğince, 1996 doğum ve bu doğumlularla işleme tabi yükümlülerin yoklama işlemlerine ait tebliğ yerine geçecek duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınmakla aşğıda sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

2015YOKLAMA İŞLEMLERİNE AİT DUYURU

1.1111 sayılı Askerlik kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı kanunun 25. maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetinde yapılacak işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2.Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

A.1 Ocak 2015 tarihinde askerlik çağına giren 1996 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezuniyetinden aşağıda olanlar,

B.1996 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu ve üstü olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

C.Öğrenim gördükleri okullarda okuyan veya ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

Ç.1111 sayılı Askerlik kanunu gereğince erteli durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silahaltına alınmak isteyenler,

D.Lise ve dengi okul mezunu, yüksekokul mezunu veya fakülte ve yüksekokul terk olup, 1111 sayılı Askerlik kanununun 36. maddesi gereğince ertelemesi 31 Aralık 2015 tarihinde sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar,

3.Tahsili lise mezunu ve üstü olan yükümlülerin 1111 sayılı Askerlik kanunu gereğince erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1996 doğumlularda muhtemel 1 Şubat 2016 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4.Yükümlüler, yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

A.Nüfus cüzdanı,

B.Diploma, tasdiknamelerinin aslı veya fotokopileri,

C.Meslek veya sanatlarına ilişkin varsa bonservis, sertifika veya kurs aslı ve fotokopileri,

Ç.Varsa sürücü belgesi ve fotokopisi,

D.Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait varsa tedavi belgeleri ve raporları,

E.Varsa verem savaş dispanserinden alınacak “verem taraması sonuç belgesini” yanlarında getirecektir.

5.Yurtdışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize veya yurtiçinde askerlik şubelerine başvurarak yaptıracaktır.

6.O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar 1996 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 1 Şubat 2016 tarihine kadar,

A.Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

B.Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurtdışı temsilciliklerinde bulundurmayan,

C.1111 sayılı Askerlik kanunu gereğince çeşitli nedenlerle son olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar ertelemesi yapılan yükümlüler,

1111 sayılı Askerlik kanununun 30. maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7.Ayrıntılı bilgi
www.asal.msb.gov.tr
internet adresinde yer almaktadır.

8.1111 sayılı Askerlik kanununun 25. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
7.1.2018 7.1.2018 Noel
15.2.2018 16.2.2018 Sırbistan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 2.5.2018 İşçi bayramı
15.6.2018 17.6.2018 Şeker Bayramı 1. günü
28.6.2018 28.6.2018 Kosova Muharebe Günü
21.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı 1. günü
30.8.2018 30.8.2018 Zafer Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 11.11.2018 Ateşkes Günü