Türkiye'ye Yolcu Beraberinde İlaç Getirilmesi Hakkında Duyuru

Belgrad Büyükelçiliği 20.09.2012

Türkiye’ye yolcu beraberinde ilaç getirilmesi hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Posta-Yolcu İşlemleri” konulu 06.07.2011 tarih ve 2011/39 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir.  
Buna göre, yolcu beraberinde ya da yolcu gelişinden bir ay önce veya sonra gelmesi gereken şahsi tedavide kullanılacak ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanılmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine, hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kurulusundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurulmak suretiyle makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir.  
Aynı şekilde, narkotik özelliği bulunan ilaçlar da hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş olan, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kuruluşundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmek koşuluyla ülkemize getirilebilecektir.  
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan “Methadon” isimli etkin madde ve bu maddeyi ihtiva eden ilaçların ülkemize yapılan ziyaretlerde yolcu beraberinde tedavi amacıyla getirilmesine ilişkin duyurusu da aşağıda sunulmaktadır.  
-Yurt dışında Methadone tedavisi görmekte olan hastalar, Türkiye’ye yapacakları ziyarette, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı (INCB)’nın konuyla ilgili rehberi olan “International guidelines for national regulations concerning travellers under treatment with internationally controlled drugs” başlığı altında düzenlenen kriterlere uymak kaydı ile yanlarında Methadon getirebileceklerdir. 
-Gümrük Muhafaza Memurluğunca bu şahısların ülkeye giriş-çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerinin narkotik birimlerimize bildirilmesi uygundur.
-On beş günden daha uzun süre ülkemizde kalacak yabancı uyrukluların ise idame tedavisi için ülkemizdeki madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.  
Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü