Türkiye'ye Yolcu Beraberinde İlaç Getirilmesi Hakkında Duyuru

Belgrad Büyükelçiliği 20.09.2012

Türkiye’ye yolcu beraberinde ilaç getirilmesi hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Posta-Yolcu İşlemleri” konulu 06.07.2011 tarih ve 2011/39 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir.  
Buna göre, yolcu beraberinde ya da yolcu gelişinden bir ay önce veya sonra gelmesi gereken şahsi tedavide kullanılacak ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanılmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine, hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kurulusundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurulmak suretiyle makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir.  
Aynı şekilde, narkotik özelliği bulunan ilaçlar da hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş olan, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kuruluşundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmek koşuluyla ülkemize getirilebilecektir.  
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan “Methadon” isimli etkin madde ve bu maddeyi ihtiva eden ilaçların ülkemize yapılan ziyaretlerde yolcu beraberinde tedavi amacıyla getirilmesine ilişkin duyurusu da aşağıda sunulmaktadır.  
-Yurt dışında Methadone tedavisi görmekte olan hastalar, Türkiye’ye yapacakları ziyarette, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı (INCB)’nın konuyla ilgili rehberi olan “International guidelines for national regulations concerning travellers under treatment with internationally controlled drugs” başlığı altında düzenlenen kriterlere uymak kaydı ile yanlarında Methadon getirebileceklerdir. 
-Gümrük Muhafaza Memurluğunca bu şahısların ülkeye giriş-çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerinin narkotik birimlerimize bildirilmesi uygundur.
-On beş günden daha uzun süre ülkemizde kalacak yabancı uyrukluların ise idame tedavisi için ülkemizdeki madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.  
Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
7.1.2018 7.1.2018 Noel
15.2.2018 16.2.2018 Sırbistan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 2.5.2018 İşçi bayramı
15.6.2018 17.6.2018 Şeker Bayramı 1. günü
28.6.2018 28.6.2018 Kosova Muharebe Günü
21.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı 1. günü
30.8.2018 30.8.2018 Zafer Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 11.11.2018 Ateşkes Günü