Sırbistan'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Belgrad Büyükelçiliği 08.06.2012

1.      VİZE: Temmuz 2010’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" uyarınca vatandaşlarımız, Sırbistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatlerinde ve bu ülkeden transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. 

 

Sırbistan’a seyahat edecek yabancıların pasaportlarının geçerlilik süresi ülkeden ayrılacakları tarihten itibaren en az 6 ay olmalıdır.

Sırbistan sınır makamları yasadışı göç ile mücadele amacıyla, özellikle Belgrad Nikola Tesla Havalimanında sıkı denetimler uygulamaktadırlar. Ülke yasaları gereği, yabancıların sınır kapılarında, seyahat amacını doğrulayıcı belgeleri (gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu, davet mektubu, seyahat süresince yeterli olacak miktarda nakit para, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerince düzenlenmiş muvaffakatname gibi) sınır polisine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sınır polisinin pasaport kontrolü esnasında yaptığı mülakata kısa ve net cevaplar verilmesi, seyahat amacının açıkça belirtilmesi ülkeye kabul için büyük önem arzetmektedir.

 

Sırp sınır makamları, özellikle AB üyesi veya Schengen’e taraf ülkeler için geçerli vize/oturum izin olmayan kişilerden gidiş-dönüş uçak bileti, ülkede kalacakları süre için yeterli miktarda nakit para (günlük 100 Euro), davetiye mektubu veya teyitli otel rezervasyonu ibraz etmelerini isteyebilmektedir. Sırbistan’dan transit geçeceğini beyan eden yabancıların ise seyahat etmeyi öngördükleri üçüncü ülkeye seyahat engeli taşımadıklarını doğrulayan, giriş vizesi gibi belgeleri kontrol edilmektedir.

 

Sırbistan AB üyesi olmadığı için Schengen alanı içinde de değildir. Bu itibarla, tek giriş için geçerli Schengen vizesi hamili vatandaşlarımız, örneğin Macaristan’dan Sırbistan’a geçtiklerinde bu alandan  çıkmış olacaklardır. Bu kişilerin Sırbistan’dan başka bir Schengen ülkesine gitmek istemeleri halinde o ülke için yeniden giriş vizesi almaları gerekecektir.

 

Sırbistan’a seyahat edecek reşit olmayan yabancıların sınır kapılarında, ebeveynlerince düzenlenmiş, ülkeye seyahat nedenini ve seyahatleri süresince kendilerine refakat edecek kişi veya kurumun ismini ve açık adresini içeren bir belge (muvafakatname) ibraz etmeleri lazım gelmektedir. 

 

Öte yandan, Sırbistan’ı ziyaret edecek tüm yabancılar hakkında, barınmalarını sağlayacak olan kişi, kuruluş veya konaklama tesislerinin, 72 saat önceden yerel emniyet makamlarına bildirimde bulunmaları lazım gelmektedir. Yabancının ikamet adresinde (otel, hostel, vb) değişiklik olması halinde, bu durumun da 24 saat içerisinde yerel makamlara bildirilmesi zaruridir.

 

Sırp sınır polisinin, yabancının Sırbistan’a seyahat amacından şüphe duyması, seyahatinin sonunda ülkeden ayrılmayacağına veya üçüncü bir ülkeye yasal olmayan yollarla gitmeye çalışacağına kanaat getirmesi durumunda, bu kişiyi ülkeye kabul etmeme yetkisi bulunmaktadır.

 

2.      YOL GÜZERGÂHI VE SINIR KAPILARI: Batı Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle her yıl birçok vatandaşımız Sırbistan’dan transit geçmektedir.

 

Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımız, Sırbistan'a Macaristan veya Hırvatistan'dan giriş yapmakta; Bulgaristan ve Makedonya'dan çıkmaktadırlar. Dönüşte de aynı güzergâhlar, bu kere ters istikamette kullanılmaktadır. Bu çerçevede;

 

a) Macaristan üzerinden Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız genellikle, Macaristan’ın Reske, Tombo, Hercegsanto veya Kelebija şehirlerinden geçerek, Sırbistan’a Horgoş (E-75), Kelebija (E-75’den sapak) ve Baçki Breg (E-660) girmekte ve Sırbistan’ın Subotica şehrine ulaşmaktadırlar. Daha sonra, sırasıyla, Subotica, Novi Sad, Belgrad, Niş ve Pirot şehirlerini takip ederek Sırbistan-Bulgaristan arasındaki Gradina/Kalotina (E-80) sınır kapısını kullanmaktadırlar.

 

Macaristan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımızın, Niş kentinden Makedonya istikametini takip etmeleri halinde ise, Sırbistan-Makedonya sınırındaki Preşevo/Tabanoce (E-75) sınır kapısını kullanarak ülkeden ayrılmaları mümkündür. Sırbistan-Makedonya sınırını kullanan vatandaşlarımız Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye İpsala sınır kapısından girmektedirler.

 

b) Hırvatistan’dan Sırbistan’a gelen vatandaşlarımız ise Zagrep-Bajakova güzargahını takip ederek, Batrovci/Bajakova gümrük kapısından E-70 otoyolunu kullanarak Belgrad’a ulaşmaktadırlar.

 

Öte yandan, Türk Havayollarının haftanın her günü, Sırbistan Havayolları JAT’ın ise haftanın dört günü, doğrudan İstanbul-Belgrad seferi bulunmaktadır.

 

3.      GÜMRÜK: Sırbistan gümrük kuralları gereği, yabancıların ülkeye girerken yanlarında bulunan eşyaları sözlü olarak gümrük görevlilerine beyan etmeleri gerekmektedir. Gümrük görevlileri gerekli gördükleri durumlarda bagajların açılmasını talep edebilmektedir.

 

Değeri 3.000 Euro’nun altında olan ev eşyası, giysi, ayakkabı, gıda maddesi, ilaç vb şahsi kullanıma ait kabul edilmekte ve normal gümrük beyan işlemine tabi tutulmaktadır. Bu eşyadan gümrük vergisi alınmamaktadır. Ancak yabancıların valizlerinde, diğer bagajlarında veya seyahat ettikleri aracın içerisinde bulunan, aynı türden, şahsi kullanım fazlası olarak değerlendirilebilecek eşya (giysi, cep telefonu, bilgisayar, ev eşyası vb) ticari amaçlı olarak kabul edilmekte ve gümrük kontrolünde, satın alındığı ülkeden temin edilecek faturası ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi istenmektedir.

 

Gümrük kapılarında tahsil edilen gümrük harcı, eşyanın niteliğine göre belirlenmekte ve eşyanın değerinin %33’ünün altında kalacak şekilde hesaplanmaktadır. İlgili gümrük kapısında düzenlenecek proforma faturanın ülkeden ayrılırken de ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Sırbistan’a uyuşturucu, zehir ve toksik niteliği olabilecek madde, her türlü silah (kuru sıkı ve pompalı silahlar dâhil), ticari madde ile külçe altın ve gümüş sokulması ve bunların Sırbistan’dan çıkartılması yasaktır.

 

Sırbistan gümrük mevzuatı gereği ülkeye girerken döviz bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. 1.000’lik  banknotlar halinde 10.000 Euro’ya eş değer Dinar, 10.000 Euro veya muadili yabancı paranın ülkeden çıkartılması mümkündür. Ülkeye girişte 10.000 Euro’yu aşan nakit paranın yazılı olarak beyan edilmesi zorunludur. Sözkonusu paranın kişinin başka bir ülkedeki şahsi hesabından çekildiğini doğrulayan geçerli tarihli banka dekontunun da sınırda ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Değeri 10.000 Euro ve üzerinde olan değerli eşyanın (mücevherat, altın ve gümüş takı, altın ve gümüş süs eşyası, vb) da yazılı olarak sınırda beyan edilmesi lazımdır. Bu eşyanın da, Sırbistan dışındaki bir ülkeden alındığına dair geçerli belgenin beyan esnasında ibraz edilmesi zorunludur.

 

Gümrük kapılarında usulüne uygun biçimde beyan edilmeyen para ve eşyaya el konulmaktadır. Sözkonusu eşyanın araç içerisinde saklı olarak bulunması durumunda veya eşyanın değerinin aracın değerinin belirli bir oranına yaklaşması halinde, araca da mahkeme kararıyla el konulmaktadır.

 

Öte yandan, yabancıların Sırbistan’da yapacakları 150 Euro’nun üzerindeki alışverişleri için ödedikleri katma değer vergisini geri almaları mümkündür. Bunun için ülkeden ayrılmadan önce, satın alınan eşyanın faturasının sınır kapılarındaki gümrük kontrol noktalarında onaylatılması gerekmektedir. Bu çerçevede, gümrük makamlarınca düzenlenecek olan “REA 4” formunun, düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ülkeye geri dönülerek ürünün satın alındığı mağazaya ibraz edilmesi halinde, mağaza tarafından vergi bedeli iade edilmektedir. 

 

4.      KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK: Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları E-75 ve E-70 karayollarının çeşitli noktalarında yol çalışmaları sürmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın seyahatleri öncesinde “Auto Moto Savez Srbije”nin (AMCC) aşağıda kayıtlı internet sitesini kontrol etmeleri ve sitedeki ihtarlara uymaları tavsiye edilmektedir:

 

 http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_google&view=standard&id=4&It

                                               

Yol durumu konusunda, AMCC’nin, Sırpça ve İngilizce hizmet veren, “00 381 11 1987” numaralı telefonundan da 24 saat bilgi alınması mümkündür.

 

Vatandaşlarımız, araçlarının arızalanması veya yolda kalmaları halinde de AMCC’nin yukarıda kayıtlı telefonundan çağrı merkezine başvurabilirler. Almanya’nın ADAC, Avusturya’nın OAMTC, İsviçre’nin TCS, Fransa’nın ACTA, Hollanda’nın ANWB, İskandinav ülkelerinin SOS, Belçika’nın TCB, İngiltere’nin AA otomobil kulüplerine kayıtlı vatandaşlarımız AMCC’nin hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedir. Sözkonusu kulüplere üyeliği bulunmayan vatandaşlarımız ise AMCC’den ücreti karşılığında hizmet alabilirler.

 

Sırbistan’da otoyol ücretleri yerel paranın yanısıra Euro olarak da ödenebilir. Sözkonusu ücretler aşağıdaki gibidir.

Otoyol

Mesafe

Ücret

E75

Subotica - Novi Sad

3.5 Euro

E75

Novi Sad - Belgrad 

2.5 Euro

E75

Belgrade - Nis

7.5 Euro

E75

Nis - Leskovac

2 Euro

E70

Belgrad - Sid

3.5 Euro

 

Bozuk para olmaması gibi gerekçelerle ödenmesi gereken ücretten daha fazlasının talep edilmesi durumunda Büyükelçiliğimizle temasa geçilebilir.

 

Sırbistan’da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Yollarda soygun ve gasp gibi olaylara nadir rastlanmaktadır. Özellikle oto yollarda güvenlik güçleri düzenli olarak denetim yapmaktadır. Ancak, vatandaşlarımızın araçlarının veya araç içerisinde bırakılan çanta, cüzdan gibi eşyanın benzin istasyonlarında veya mola yerlerinde çalınabildiği de bilinmektedir. Hırsızlık ve gasp gibi olaylarla karşılaşan vatandaşlarımızın en yakın polis karakoluna başvurmaları ve dil sorunundan kaynaklanabilecek yanlış anlamaların önüne geçilebilmesini teminen Büyükelçiliğimizle temas etmeleri uygun olacaktır.

 

5.      TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Sırbistan’da 2010 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu, trafik ihlallerine karşı ağır cezalar getirmektedir. Bu itibarla, Sırbistan’da karayoluyla seyahat eden vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, hız sınırlarına dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları önemle tavsiye edilmektedir.

 

Sırbistan’da özen gösterilmesi gereken kurallardan bazıları şunlardır:

 

·         Farların 24 saat açık tutulması, ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takılması zorunludur.

·         Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanması yasaktır.

·         Trafik işaretleriyle özel olarak belirtilmediği sürece, yolda öncelik her zaman sağ taraftan seyreden araca aittir.

·         Müsaade edilen alkol oranı 0,3 promil’dir. Bu oranın üzerinde alkollü olan sürücüler tutuklanmaktadır.

·         Kırmızı ışıkta geçen veya yaya önceliğine riayet etmeyen sürücüler, 15.000 ila 30.000 Dinar para, 30 güne kadar hapis ve 3 ay süreyle trafikten men cezasına çarptırılmaktadırlar.

·         Araçlarda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, çekme halatı ve yedek far ampulü ile reflektörlü yelek bulundurulması zorunludur.

·         Otoyollarda durulması ve araçtan inilmesi kesinlikle yasaktır. Araçtan inilmesi gereken durumlarda reflektörlü yelek giyilmesi gerekmektedir.

·         Hız sınırı, mesken mahalde 50, tali yollarda 80, otoyollarda ise 120 km/h’dir.

5.000 Dinar’a kadar olan trafik cezaları trafik polislerince yazılmakta, ancak tahsil edilememektedir. Ceza bedelinin postane veya ilgili banka şubesine yatırılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda, görevli polis memuru, ilgili kişinin pasaport ve benzeri belgelerine 5 gün süreyle el koyabilmektedirler. Para cezasının ödendiğini belgeleyen evrakın ibraz edilmesinin ardından, sözkonusu belgeler sürücüye iade edilmektedir.

5.000 Dinar’ın üzerindeki para cezalarında ise sürücü mahkemeye sevkedilmektedir. Hatalı sollama ve hız sınırının aşılması gibi trafik suçları para cezasına çevrilememekte ve 8 günden başlayan hapisle cezalandırılmaktadır. Örneğin hız sınırının 41-60 km/h aşılması durumunda sürücüler 60 ila 200 Euro para cezasına ve 15 günden başlayan hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Sırbistan’da trafik kazası yapan sürücülerin en yakın polis karakoluna başvurması gerekmektedir. Kazanın hemen ardından polis, daha sonra da sorgu hâkimi ile savcı olay yerine gelerek durumu tespit etmekte ve kaza tutanağı düzenlemektedir. Kazaya sebebiyet veren kişi, savcının talimatı ile tutuklanabilmektedir. Tutukluya yanında avukat bulundurması tavsiye edilmektedir. Sorgu hâkimi, savcının talebi üzerine, dosyayı tamamladıktan sonra savcılığa iade etmekte; savcılık ise ana duruşmanın yapılabilmesini teminen dosyayı mahkemeye iletmektedir. Mahkeme Başkanının ana duruşmayı yürütecek hâkimi tayininden sonra duruşma günü tespit edilmektedir. Tutuklanan yabancılara Sırbistan Mahkemelerince avukat ve tercüman tayin edilmektedir.

Ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler, 1 ila 10 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılabilmektedir.

Trafik suçlarından kaynaklanan hapis cezaları para cezasına veya başka tür cezaya (ülkede araba kullanma yasağı vb) çevrilmemektedir.

6.   TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR:

Vatandaşlarımız Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne, gerek mesai saatleri içinde gerek haricinde, “00 381 11 24 00” numaralı telefondan ulaşabilirler. Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde, acil durumlarda ulaşılabilecek Konsolosluk Şubesi çalışanlarının cep telefonları ise Büyükelçiliğimizin internet sayfasında (http://belgrad.be.mfa.gov.tr) ilan edilmektedir.

 

Vatandaşlarımızın Sırbistan’da acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri diğer numaralar ise aşağıda kayıtlıdır:

THY Belgrad Ofisi: 00 381 11 303 61 95

THY Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Ofisi: 00 381 209 72 25/26

Polis 192

İtfaiye 193

Ambulans 194

Askeri Ambulans 1976

AMSS Yol Yardımı1987

Askeri Polis 1986

Danışma Hattı 1985

 

Sırbistan’a seyahat edecek veya bu ülkeden transit geçecek olan vatandaşlarımızın, seyahatleri öncesinde Büyükelçiliğimizin (http://belgrad.be.mfa.gov.tr), Sırbistan Gümrük İdaresinin (www.serbiancustoms.rs), Sırbistan İçişleri Bakanlığının (www.mups.gov.rs) ve AMCC’nin (http://www.amss.org.rs) internet sitelerindeki duyuruları incelemeleri de faydalı olacaktır.

 

7.   AYRICA DUYURULMASINDA YARAR GÖRÜLEN HUSUSLAR:

 

a)   Sırbistan sınır makamları yasadışı göç ile mücadele amacıyla, özellikle Belgrad Nikola Tesla Havalimanında sıkı denetimler uygulamaktadırlar. Ülke yasaları gereği, yabancıların sınır kapılarında, seyahat amacını doğrulayıcı belgeleri (gidiş-dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu, davet mektubu, seyahat süresince yeterli olacak miktarda nakit para, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerince düzenlenmiş muvaffakatname gibi) sınır polisine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sınır polisinin pasaport kontrolü esnasında yaptığı mülakata kısa ve net cevaplar verilmesi, seyahat amacının açıkça belirtilmesi ülkeye kabul için büyük önem arzetmektedir. Sınır kapılarında sorun yaşayan vatandaşlarımıza Büyükelçiliğimizce mümkün  mertebe gerekli yardım sağlanmakla birlikte, bazı durumlarda, ilgili Sırp makamlarınca girişlerine izin verilmemekte ve  ülkemize geri gönderilmektedirler.  

b)   Sırbistan gümrük mevzuatı gereği ülkeye sokulması yasak olan mallara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle ve mahkeme kararıyla el konulan para ve malların geri alınabilmesi için yapılan müracaatların sonuçlandırılması uzun yıllar almaktadır.

c)   Trafik kurallarının ihlalinden kaynaklanan hapis cezaları para cezasına dönüştürülmemekte ve sürücüler kefaletle serbest bırakılmamaktadır.

 

d)  Sırbistan’da her ne sebepten olursa olsun tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bekletilmeden duruşmalarının görülmesi maksadıyla mahkeme heyetleri ile irtibata geçilmektedir. Ancak, mahkeme kararına Büyükelçiliğimizin müdahalesi mümkün değildir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
7.1.2019 7.1.2019 Noel
15.2.2019 16.2.2019 Sırbistan Milli Günü
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 2.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı Birinci Gün
28.6.2019 28.6.2019 Kosova Muharebe Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı Birinci Gün
11.11.2019 11.11.2019 Ateşkes Günü